کرایه ای خانه
ID: 83145
23
2020-11-20
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان ال.قازبگی
:
0 0 / $
:
900 300 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
حمام
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
اسانسور
Data:
مساحت: 42 مترمکعب.
طبقه: 12 (Total 13)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
حیاط: 4 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...