کرایه ای خانه
ID: 83144
25
2020-11-20
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان پکینی
:
0 0 / $
:
1 050 350 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
اسانسور
Data:
مساحت: 30 مترمکعب.
طبقه: 4 (Total 18)
اتاقها: 1
دستشویی: 1
حیاط: 4 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...