فروشی خانه
ID: 83143
27
2020-11-19
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان اصلی ای. چاوچاوادزه
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
237 000 79 000 / $
مترمکعب. = 3 762 1 254 / $
Options:
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 63 مترمکعب.
طبقه: 2 (Total 10)
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
ایوان: 18 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...