فروشی خانه
ID: 83140
27
2020-11-19
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان لرتکیپانیدزه
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
255 000 85 000 / $
مترمکعب. = 2 772 924 / $
Options:
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 92 مترمکعب.
طبقه: 5 (Total 6)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
حیاط: 7 مترمکعب.
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...