کرایه ای خانه
ID: 82710
20
2020-10-16
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - ورا
Street - خیابان میمینوشولی
:
0 0 / $
:
2 250 750 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
اسانسور
Data:
مساحت: 50 مترمکعب.
طبقه: 6 (Total 6)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
حیاط: 10 مترمکعب.
نوع پروژه: غیراستاندارد
بازسازی: عالی
پل: شهر
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...