کرایه ای خانه
ID: 82709
24
2020-10-16
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - چوگورتی
Street - خیابان مارجانیشویلی
:
0 0 / $
:
1 200 400 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
اسانسور
Data:
مساحت: 60 مترمکعب.
طبقه: 3 (Total 4)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
حیاط: 5 مترمکعب.
نوع پروژه: غیراستاندارد
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...