کرایه ای خانه
ID: 82708
20
2020-10-16
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - ورا
Street - پیچ دوم کوستوا
:
0 0 / $
:
2 100 700 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
اب. گرم
تلویزیون کابلی
اسانسور
محافظ پنجره
Data:
مساحت: 108 مترمکعب.
طبقه: 6 (Total 12)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
حیاط: 15 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...