کرایه ای خانه
ID: 82704
19
2020-10-16
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - متاتسیمیندا
Street - خیابان انگوروکوا
:
0 0 / $
:
1 650 550 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
اسانسور
نگهبان
Data:
مساحت: 50 مترمکعب.
طبقه: 6 (Total 9)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
حیاط: 5 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده
پل: شهر
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...