فروشی خانه
ID: 81466
1093
2020-07-22
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - دامنه های نوتسبیدزه
Street - خیابان گ.ژخنتی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
216 000 72 000 / $
مترمکعب. = 3 375 1 125 / $
Options:
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 64 مترمکعب.
طبقه: 2 (Total 10)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...