فروشی خانه
ID: 81156
21
2020-06-30
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - دامنه های نوتسبیدزه
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
183 000 61 000 / $
مترمکعب. = 2 859 953 / $
Options:
پارکینگ عمومی
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 64 مترمکعب.
طبقه: 6 (Total 16)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
حیاط: 5 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...