کرایه ای خانه
ID: 81154
18
2020-06-30
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - متاتسیمیندا
Street - خیابان و.اباشیدزه
:
0 0 / $
:
1 200 400 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
حمام
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
Data:
مساحت: 38 مترمکعب.
طبقه: 2 (Total 3)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
نوع پروژه: غیراستاندارد
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...