فروشی خانه
ID: 81151
19
2020-06-30
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان ناداریشویلی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
273 000 91 000 / $
مترمکعب. = 2 814 938 / $
Options:
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 97 مترمکعب.
طبقه: 8 (Total 10)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...