فروشی خانه
ID: 81148
34
2020-06-30
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان تساگارلی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
192 000 64 000 / $
مترمکعب. = 3 491 1 164 / $
Options:
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 55 مترمکعب.
طبقه: 4 (Total 9)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
حیاط: 3 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...