فروشی خانه
ID: 81147
20
2020-06-30
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان جیکیا
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
165 000 55 000 / $
مترمکعب. = 2 324 775 / $
Options:
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 71 مترمکعب.
طبقه: 5 (Total 12)
اتاقها: 2
اتاق خواب: 1
دستشویی: 1
حیاط: 5 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...