فروشی خانه
ID: 79903
706
2020-01-31
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان اصلی ای. چاوچاوادزه
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
600 000 200 000 / $
مترمکعب. = 7 500 2 500 / $
Options:
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 80 مترمکعب.
طبقه: 15
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
حیاط: 1 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...