فروشی منزل شخصی
ID: 76625
1434
2019-07-12
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سولولاکی
Street - شیب بتلمی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
1 081 500 360 500 / $
مترمکعب. = 5 328 1 776 / $
Options:
Data:
مساحت: 203 مترمکعب.
اتاقها: 7
دستشویی: 1
حیاط: 1 مترمکعب.
نوع پروژه:
بازسازی: احتیاج به بازسازی
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...