فروشی خانه
ID: 76470
2842
2019-07-02
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - دریاچه تفلیس
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
2 850 000 950 000 / $
مترمکعب. = 1 900 633 / $
Options:
پارکینگ عمومی
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 1500 مترمکعب.
مساحت زمین: 800 مترمکعب.
ایوان: 1 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
پل: تفلیس قدیم
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...