فروشی خانه
ID: 66120
4749
2018-03-29
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سولولاکی
Street - خیابان ل.اساتیانی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
600 000 200 000 / $
مترمکعب. = 4 000 1 333 / $
Options:
کولر
پارکینگ شخصی
انبار
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
دو تایی
Data:
مساحت: 150 مترمکعب.
طبقه: 2 (Total 3)
اتاقها: 4
اتاق خواب: 2
دستشویی: 2
حیاط: 1 مترمکعب.
نوع پروژه:
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...