فروشی منزل شخصی
ID: 64655
1691
2018-02-05
موقعیت:
شهر - گریگلاتی
:
0 0 / $
:
13 500 4 500 / $
:
0 0 / $
:
600 000 200 000 / $
مترمکعب. = 1 714 571 / $
Options:
کولر
پارکینگ شخصی
دوش
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
حوض
Data:
مساحت: 350 مترمکعب.
مساحت زمین: 900 مترمکعب.
اتاقها: 6
اتاق خواب: 5
دستشویی: 2
حیاط: 2 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...