فروشی منزل شخصی
ID: 6101
4269
2013-01-30
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان شاتبراشویلی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
270 000 90 000 / $
مترمکعب. = 1 800 600 / $
Options:
کولر
پارکینگ شخصی
حمام
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
Data:
مساحت: 150 مترمکعب.
مساحت زمین: 100 مترمکعب.
اتاقها: 6
اتاق خواب: 4
دستشویی: 2
حیاط: 2 مترمکعب.
ایوان: 1 مترمکعب.
نوع پروژه: غیراستاندارد
بازسازی: نوسازی شده
پل: زیبا
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...