فروشی اداره
ID: 59890
3767
2017-07-19
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - متاتسیمیندا
Street - خیابان و.وکوا
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
90 000 000 30 000 000 / $
مترمکعب. = 7 110 2 370 / $
Options:
کولر
پارکینگ عمومی
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
اسانسور
نگهبان
آژیر
Data:
مساحت: 12658 مترمکعب.
مساحت زمین: 941 مترمکعب.
بازسازی: عالی
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...