کرایه ای فضای تجاری
ID: 33563
4188
2015-01-29
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان پکینی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
3 000 000 1 000 000 / $
مترمکعب. = 708 236 / $
Options:
کولر
پارکینگ شخصی
پارکینگ عمومی
انبار
تلفن
اینترنت
الکتریکی. گرمایشی
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
نگهبان
آژیر
Data:
مساحت: 4240 مترمکعب.
دستشویی: 6
نوع پروژه: نوساز
مترو: سامدیتسینو اینستیتوتی
بازسازی: نوسازی شده جدید
پل: شهر
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...