کرایه ای خانه
ID: 319
4242
2012-03-23
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - متاتسیمیندا
Street - خیابان لسیا اوراینکا
:
0 0 / $
:
3 000 1 000 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
پارکینگ عمومی
حمام
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
اسانسور
نگهبان
Data:
مساحت: 82 مترمکعب.
طبقه: 3 (Total 8)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 2
حیاط: 1 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
مترو: میدان تاویس اوپلابا
بازسازی: نوسازی شده جدید
پل: شهر
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...