کرایه ای خانه
ID: 281
6138
2012-03-13
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - کوچه اراکیشویلی
:
0 0 / $
:
810 270 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
اسانسور
Data:
مساحت: 40 مترمکعب.
طبقه: 4 (Total 4)
اتاقها: 1
دستشویی: 1
نوع پروژه: غیراستاندارد
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...