کرایه ای خانه
ID: 275
4827
2012-03-12
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - سابورتالو
Street - خیابان ال.قازبگی
:
0 0 / $
:
1 800 600 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
کولر
جا لباسی
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
اسانسور
Data:
مساحت: 119 مترمکعب.
طبقه: 4 (Total 6)
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 1
حیاط: 1 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده
پل: حیاط
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...