فروشی فضای تجاری
ID: 19932
3501
2013-10-11
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - ارتاچلا
Street - خیابان گولیا
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
600 000 000 200 000 000 / $
مترمکعب. = 71 556 23 852 / $
Options:
کولر
پارکینگ عمومی
انبار
حمام
دوش
مبلمان
ابزارالات
تلفن
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
نگهبان
آژیر
Data:
مساحت: 8385 مترمکعب.
مساحت زمین: 12542 مترمکعب.
اتاق خواب: 85
دستشویی: 85
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...