فروشی خانه
ID: 92967
16
2023-03-17
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - دیخمیس ماسیوی
Street - کوچه بلیاشویلی
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
:
171 000 57 000 / $
مترمکعب. = 3 226 1 075 / $
Options:
Data:
مساحت: 53 مترمکعب.
طبقه: 2 (Total 4)
اتاقها: 1
ایوان: 1 مترمکعب.
نوع پروژه: درحال ساخت
بازسازی: Green Frame
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...