کرایه ای منزل شخصی
ID: 84564
16
2021-04-29
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - تسکنتی
:
0 0 / $
:
4 500 1 500 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
دوش
ماشین لباسشویی
مبلمان
ابزارالات
اینترنت
گرمایش مرکزی
اب. گرم
تلویزیون کابلی
Data:
مساحت: 97 مترمکعب.
مساحت زمین: 250 مترمکعب.
اتاقها: 3
اتاق خواب: 2
دستشویی: 3
حیاط: 8 مترمکعب.
نوع پروژه: نوساز
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
596600000_ 591955002
amooliany@gmail.com
Comment:
...